Med sikte på bästa säljaren

Beijer Byggmaterial storsatsar. Nu är byggjätten på jakt efter Sveriges 200 bästa säljare. Erbjudandet är svårslaget:
– Med fördelarna från både det stora och det lilla bolaget erbjuder vi säljare möjlighet att både nå ökad framgång i sitt säljarbete samt växa på sina egna villkor, såväl karriärsmässigt som privat, säger Pierre Nyström, vd för Beijer Bygg.

Det har väl inte undgått någon att det i dagsläget är högtryck i byggbranschen. Boverket har fastslagit att det behöver färdigställas fler än 75 000 bostäder per år fram till år 2020. Då är det ändå inte tillräckligt, sett till befolkningsökningen.

Situationen ställer krav på byggbranschen, men skapar även möjligheter. Något som Beijer tagit fasta på.

– För att ligga i framkant på denna utveckling och kunna ge bästa tänkbara service till våra kunder investerar vi nu stort. Vi jobbar proaktivt på flera plan, både genom att stärka vår säljorganisation och i aktiv utveckling av vår verksamhet, säger Pierre Nyström, vd för Beijer.

Sveriges bästa arbetsgivare

Satsningen omfattar bland annat ett stort investeringsprogram i nya butiker samt utveckling av kunderbjudandet, vilket bland annat innebär nya tjänster inom bolaget.

För att kunna växa med fler kunder planerar Beijer också att stärka säljorganisationen med 200 nya säljare.

– Vi letar efter personer som vill växa med oss och som vill ta del av våra unika förutsättningar. De flesta som kommer till oss brukar bli ganska förvånade över att det är så stor skillnad och hur långt fram vi är inom verktyg, tjänster och enkelhet. Detta är ju fördelarna med att vara en stor organisation som vi aktivt kombinerar med att alltid utgå från våra lokala butiker och den närhet och flexibilitet som finns i mindre verksamheter, berättar Pierre Nyström.

Beijer har som mål att bli Sveriges bästa arbetsgivare. Vägen dit ska gå genom att skapa en arbetsmiljö och -kultur som är den allra bästa för medarbetaren.

– Vi investerar stort i både produkt-, sälj och ledarskapsutbildningar för våra medarbetare. Beijer ska ha branschens bästa och mest kunniga medarbetare och det finns inga genvägar, säger Pierre Nyström och fortsätter:

– Vi uppmuntrar också lokala personalaktiviteter för att bygga lokalt starka lag. Det är likaså viktigt att säljarna får förtroende att göra det de kan bäst – det vill säga sälja och bygga kundrelationer. Administration ligger på andra inom organisationen. Vi tycker även det är viktigt att lyfta individer inom organisationen. Gör du något bra ska det premieras, förklarar Pierre Nyström.

Möjlighet att växa

Ett kvitto på att personalpolitiken fungerar hos ett företag, är att personalen stannar kvar. Något som stämmer väl in på Beijer.

– Vi har under alla år haft låg personalomsättning och flertalet poster som tillsätts på chefsnivå är interna rekryteringar. Vill du som säljare växa i din roll så erbjuder vi dig alla möjligheter, säger Pierre Nyström och återkommer till vikten av att varje individ ska känna sig sedd och kunna påverka sitt eget arbete.

– Det är otroligt viktigt för oss att det finns närhet och dynamik i vår organisation på samma sätt som i det lilla företaget. Ju större organisation, ju vanligare är det med stela och strukturerade arbetssätt. För oss är det av yttersta vikt att själva businessen är lokal. Det innebär att vi ger våra medarbetare frihet att själva fatta beslut under ansvar. Vi vet att med förtroende växer individen, avslutar Pierre Nyström.

▶︎ Är du den Beijer Byggmaterial söker? Se alla lediga tjänster här.

+ Läs mer